Fushat e interesit

  • Kapacitetet fizike dhe financiare të operatorëve lokalë;
  • Raporti i ofertës mediatike varësisht kapaciteteve financiare dhe burimeve njerëzore të operatorëve lokalë;
  • Kapacitetet ruajtëse dhe përpunuese të përmbajtjes digjitale të operatorëve lokalë dhe rajonalë;
  • Shfrytëzimi i përparësive që ofrojnë format e reja të transmetimit përmes Internetit
  • Analizë e statusit të gazetarit lokal;
  • Gazetari i medieve lokale përballë gazetarit të medieve kombëtare dhe ndërkombëtare;
  • Diskutime etike të medieve lokale.