Bordi shkencor

 1. Doc. Dr. Ramadan Çipuri - Kryetar i Konferencës
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 2. Assoc. Prof. Dr. Mark Marku (Bashkëkryetar)
  Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri

 3. Prof. Dr. Ayhan Tekineş
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 4. Prof. Dr. Briseida Mema
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 5. Assoc. Prof. Dr. Rahim Ombashi
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 6. Assoc. Prof. Dr. Gentiana Skura
  Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri

 7. Assoc. Prof. Dr. Bashkim Gjergji
  Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri

 8. Doc. Dr. Agron Tufa
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 9. Dr. Erlis Çela
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 10. Dr. Edlira Mali
  ShL “Hëna e Plotë” (Bedër), Tiranë, Shqipëri

 11. Dr. Hasan Saliu
  Universiteti AAB, Prishtinë, Kosovë

 12. Dr. Arben Muka
  Autoriteti i Mediave Audiovizive

 13. Dr. Aurora Ndrio Karameti
  Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë, Maqedoni