Grupi organizativ

  • Aleksandër Çipa
  • Emirjon Senja
  • Erlis Çela
  • Rudi Dunga
  • Edlira Mali
  • Romelda Qose - Sekretaria e konferencës