Libri i konferencës

Të gjithë pjesëmarrësit që paraqesin punimet e tyre në datat e përcaktuara do të pajisen me një kopje të librit të konferencës.