Regjistrimi dhe tarifat

Tarifat e pjesëmarrjes në konferencën ICCMS 2016 janë si më poshtë:
Pjesëmarrësit nga jashtë 80 Euro
Pjesëmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia 50 Euro    
Prezantimet virtuale  50 Euro
Poster 30 Euro

Aplikantët që mbajnë titullin "Prof.dr." janë të përjashtuar nga tarifat e lartë përcaktuara për pjesëmarrje në konferencë.


Pagesa përfshin:

  • Dosjen e konferencës
  • Librin e konferencës
  • Librin e abstrakteve
  • Certifikatën e pjesëmarrjes
  • Dreka e ditës së parë të konferencës
  • Pushimet e kafesë

Udhëtimi dhe akomodimi i përket vetë pjesëmarrësve.

Informacionet mbi llogarinë bankare për pagesën e konferencës
Emri i bankës: National Commercial Bank
Emri i bankës në gjuhën shqipe: Banka Kombëtare Tregtare
Qyteti: Tiranë - Shqipëri
Dega: Stacioni i Trenit
Mbajtësi i llogarisë: Fondacioni Sema
IBAN No: AL54 2051 1014 1420 72CL TJCF EURA
SWIFT Code: NCBAALTX