Rreth konferencës

Konferenca e dytë ndërkombëtare në studimet e medias dhe komunikimit
“Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre.”

Konferenca e dytë ndërkombëtare në studimet e medias dhe komunikimit: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre” (ICCMS 2016) synon të mbledhë së bashku studiues dhe akademikë të fushës jo vetëm nga Shqipëria dhe trevat shqipfolëse, por edhe nga universitete, institute e qendra kërkimore nga vende të ndryshme të botës, me qëllim ndarjen e eksperiencave hulumtuese dhe prezantimin e rezultateve të kërkimit shkencor individual apo në grup, në lidhje me temën e prezantuar në fushën e medies dhe komunikimit.

Përballë zhvillimeve të reja teknologjike, humbjes së kufijve hapësinorë dhe kohorë, ... lexo me shume

Data të rëndësishme

11 Nov 2016

Dërgimi i abstrakteve

18 Nov 2016

Përgjigje ndaj aplikimeve

9 Dec 2016

Regjistrimi

10 Dec 2016

Dorëzimi i punimit final

15-16 Dec 2016

Data e konferencës